13. ROČNÍK - 24. 2. 2006

Příprava 13. ročníků začala již 6. ledna tohoto roku. Již zde začal Vitamínový výbor rozplétat tu velkou plejádu problémů, která k přípravě takové velké akci patří. Sezení, neboli schůzek Vitaminového výboru, bylo osm a na každém bylo co řešit. .  13. ročník degustace se konal 24.2.2006 v kulturním domě a nám dnem 21. únorem, začal „svatý týden“. Chystaly se prostory u Slováků na zabíjačku, ve středu přesně, jak bylo domluveno v 7.00 hod, se dovezli tři krásní mašíci. No škoda „zožrat“. Zabíjelo se, vařilo, peklo a udilo. Bylo to práce skutečně hodně, vše jsme zvládli na jedničku.Nezapomněli jsme ani na slivovičku, která k tomu patří. Letos se nám příprava velmi zdařila, bez větších problémů. Každý už ví, co má dělat a jaké má povinností. Byl to koncert a mi nezbývá, než poděkovat Vitamínovému výboru a jeho přímým spolupracovníkům za podaný výkon.

Samozřejmě, že příprava degustace zelí není jen o zabíjačce. Bylo třeba zařídit ceny do tomboly, propagaci. předprodej vstupenek, nakoupit a provést výzdobu , jezdilo se po sponzorech, museli jsme navozit do kulturáku desítky a desítky stoliček atd. Vše se podařilo, přiblížil se den „dé“ a 13. ročník degustace mohl začít.

Při vstupu do kulturního domu v den konání soutěže, byli návštěvnicí mile překvapeni novou přístavbou sociálního zařízení a samozřejmě pěkně vyzdobeným sálem a krásně prostřenými a nachystanými stoly.

Od 16.00 hod do 17.00 hod probíhala přebírka vzorků, které donesli účastníci. Bylo jich 49.

V 17. 20 hod utišil hosty zelný král a zahájil 13. ročník úvodním projevem. Přečetl CERTIFIKÁT, kde se říká, že byl zřízen na panstvi choryňském cech kvašeného zelí a každý rok, dycky kolem Hromnic, bude se opakovat klání v kvašeném zelí.
Dále přivítal plný sál účastníků,tentokrát jich bylo 230 a zvlášť ty, co s námi začínali a popřál všem dobrou zábavu.

To se už ujal slova pan Struhár , představil odbornou porotu ve složení : p. Kuběja Ivoš. Haška Slavoj, Frank Tomáš, Štainer Pavel a David Petr. Slavnostně složili slib na hlávku zelí a začalo se.

Z uvedených 49. vzorků nejlíp porotě chutnalo zelí pana Roubala Karla z Příluk. Na druhém místě se umístnila paní Pajdlová Jarmila z Kelče a třetí byl pan Janda Vojtěch z Val Mezu.

Během večera dále proběhla tradiční soutěž v krátí zelí, kde tento krát byla nejlepší pani Paprskářová Marie ze Lhoty u Choryně.

Poslední zábavná soutěž byla nová. Pojídání zelových koláčů na čas. Tuto zajímavou soutěž vyhrál pan Baruch z Hrachovce.
Všichni vítězové byli odměněni.

V závěrečném slově zelný král poděkoval hostům za spolupráci při soutěžích ,popřál dobrou chuť, všechny pozval na ročník příští.Bavili jsme se při moderní hudbě až do ranních hodin.

Pro iternetové stránky obecního úřadu vypracoval zelný král Halašta Ivan 21.2.2006