14. ROČNÍK DEGUSTACE ZELÍ V CHORYNI
2. února 2007

S přípravou 14.ročníku začal Vitamínový výbor již koncem prosince. Bylo třeba se domluvit na hudební skupině na zelí. Měli jsme nabídku tří hudebních skupin, ale dali jsme přednost kvalitě a zkušenosti z minulých ročníků skupině Krystal.
Další sezení Vitamínového výboru probíhalo již v lednu každou sobotu. Domlouvaly se a určovaly další úkoly pro každého z nás, pro zdárný průběh degustace. Vše jsem důkladně zapisoval,aby se přece jen na něco nezapomnělo a nás nepřekvapilo. Museli jsme v předstihu zajistit vepříky na zabíjačku. Dále se kontaktovali naši štědří sponzoři, kterým tímto děkujeme, přepracoval se rozpis stolů v kulturáku,protože o tento ročník byl velký zájem již v půli ledna, chystala se tombola. Jeden z našich dodavatelů vepřů mi 15.ledna ráno zavolal,že 160 kg mašík, určený pro nás, si zlomil nohu a bylo nutné jej odebrat. A co teď.
Byl pracovní den,všichni v práci. Právě tady se ukázala síla našeho kolektivu. Vyřešilo to několik telefonátů a mašík o půl třetí ležel na marách u Slováků.
Vše naplno začalo již v úterý 30.ledna chystáním sýrů na uzení. O tuto pochoutku bývá velký zájem.

Ve středu se porazili další dva vepři a už jsme v tom zase lítali. Zase se udilo a vařily ty naše dobroty. Zaudili jsme 45 kg naložených boků a 30 kg výborných klobás, náš šéfkuchař Pepa Janošec vařil tentokrát 60 litrů segedinského guláše a 30 litrů zelňačky. Samozřejmě při takové práci musí být i občerstvení, domácí slibovičky bylo dost a tato parta zvládla vše dobře.Celé zabíjačce velel pan Podmol a pan Málek. Za to oběma patří poděkování.
 

Když již byly více než třídenní přípravy u konce, pěkně nachystané stoly od paní Jiřinky Podmolové, perfektně nachystaná a připravena tombola a hladce oholen a dobře naladěn Vitamínový výbor, tak 14. ročník degustace zelí v Choryni mohl začít.

Zahájení akce se u nás již tradičně ujímá zelový král. V úvodním projevu přivítal hosty na degustaci v Choryni. Je vidět,jak řekl, je o naše zelí stále velký zájem, protože kulturák byl zaplněn do posledního místa a většinou stálými hosty. Letos jich bylo 250. Popřál všem dobrou zábavu,hlavně dobrou chuť a všechny pohostil malou slivovicí.

Dále přítomné seznámil s programem na 14.ročníku. Poděkoval sponzorům a všem příznivcům zelí,kteří se na organizování akce podílí, paní Podmolové a jejímu kolektivu.
Zvláštní poděkování patří Vitamínovému výboru,kteří tuto velkolepou akci organizují. Řekl,že jsou to velcí obětavci a na úkor svého volného času se věnují zelí. Vybíráme na to tři dny dovolené.
Na letošním ročníku jsme se rozhodli, porotu losovat z majitelů vzorků zelí. Jeden porotce byl ale určen. Je to náš stálý porotce, šéfkuchař pan Petr David. Poté, co již byla stanovená
pětičlenná porota,složila přísahu na hlávku zelí na čtverkách vidlích a degustace mohla začít.
Porota hodnotila 51 vzorků. Zvoleni byli ing.Šnejdrla Jindřich, Halaštová Jana,Roubal Karel a Vladislav Stromšík.

Letos nezávislé porotě chutnalo nejlépe zelí od paní Jany Žočkové ze Lhotky nad Bečvou.

Na druhém místě byl pan Kubiš Michal ze Vsetína a na třetím paní Kubíčková Jarmila z Bystročice.

Zajímavost degustace bylo, že loňský vítěz našeho zelí, se letos umístil se svým zelím na samém konci výsledkové listiny a přitom byl v porotě a ještě mu v pozdních hodinách roztrhali, košili. Vzal to sportovně.
Pak následovala soutěž v krájení zelí do nádob na čas. První místo obhájila paní Paprskářová Marie ze Lhoty u Choryně.

Poslední soutěž byla v pojídání zelových koláčků, od paní Máchové. Kdo nejdřív spořádá deset koláčků. Vítěz byl z Valašského Meziříčí pan Strnad Petr.

Všichni vítězové soutěží byli odměněni. Blahopřejeme.
Po skončení soutěží a odměnění soutěžících, byla ukončena hlavní část degustace. Poté jsme se bavili při výborné hudbě až do ranních hodin. Jídla a pití bylo dost a dost.

Závěrem chci ještě jednou poděkovat celému Vitamínového výboru. Je radost s takovým kolektivem pracovat, kde každý si své povinnosti plní na jedničku a už ví, co má dělat.
Tentokrát Vitamínový výbor pracoval ve složení – Pavlín Josef, Janošec Josef, Zdráhal Emil,
Vavřík Milan, Struhár Gabriel, Slovák Zdeněk, Šnejdrla Milan, Žočková Jana, Vavříková Magda,Barbořík Tomáš a Halašta Ivan.

Přeji všem pevné zdraví a všechny zvu do Choryně na 15. ročník v roce 2008.

Ivan Halašta
zelový král