15. ROČNÍK DEGUSTACE ZELÍ V CHORYNI
1. února 2008

 

Letošní ročník Degustace zelí se uskutečnil 1.2.2008 v místním kulturáku a odvíjel se v  duchu malého výročí. Měli jsme vyprodáno, byl plný sál. Koho by to napadlo, že tato akce, která vznikla  v naší hospodě před několika lety,  vydrží tak dlouho.Samozřejmě je to díky obětavosti organizátorů. Tak jako každý rok, Vitamínový výbor začíná tuto akci zařizovat již v půli prosince, každou sobotu , aby se na nic nezapomnělo.

I letos  jsme začali již v úterý před akcí s výrobou uzených sýrů, domácí zabijačkou a vařilo se a vařilo... Určitě bych se opakoval, kdyby uváděl nějaká čísla těch dobrot, ale samozřejmě nejdůležitější je počet vzorků zelí  a spokojenost hostů. Obě tyto věci se nám daří  držet na vysoké úrovni, což jsme samozřejmě rádi  a  jsme za to chváleni. Děkujeme. Tentokrát jsme připravili i kulturní program a bohatou tombolu. Vitamínový výbor pracoval ve složení  Pavlín Josef, Struhár Gábor, Halašta Ivan, Slovák Zdena, Vavřík Milan a Magda. Janošec Josef, Hašová Mirka, Barbořík Tomáš, Zdráhal Emil, Šnejdrla Milan, Žočková Jana,  nový člen Jiříček Pavel .

I tento  ročník zahájil zelový král Halašta Ivan , kde přivítal hosty na zelí a krátce vzpomněl historii . Je o tuto akci stále velký zájem od místních  i od přespolních hostů a to nás těší, i když příprava  Degustace  zeli je stále náročnější. Je vidět, dále řekl,  že naši hosté mají rádi zelí, dobrou zábavu a o akci se zajímají již dávno před termínem akce.Poděkoval Vitamínovému výboru za úsilí a svůj volný čas, který věnují přípravě zelí, dále paní Podmolové  Jiřince a jejímu kolektivu za připravené stoly a všem, kdo nám s přípravou pomáhali. Např. p. Máchová, výborné zelové koláčky, Naší řezníci p. Podmol  a p Málek. Patnáctý ročník mohl začít. Připravený kulturní program  zahájily tanečnice setry Hrabovské z Hrachovce, které svými nápaditými a komickými scénkami roztleskaly a pobavily celý sál, kde se sešlo na 260 návštěvníků zelí a navodily výbornou atmosféru.

Vzorky zelí se začaly přebírat již od 16.00 hod.  Hosté jako obvykle nosili své výrobky ve  sklenicích pořadatelům, kteří vzorek řádně zapsali a označili  libovolným číslem.Tzn. že porota neví při degustaci, čí zelí se degustuje.Letos pořadatelé přebrali 47 vzorků.

Vitamínový výbor se rozhodl, že je  potřebné,  naše řady  rozšířit o nového člena. Takového obětavce se nám podařilo najít a na Degustaci jsem ho oficiálně pasoval za právoplatného člena Vitamínového výboru. Stal se jim Pavel Jiřiček z Choryně a před všemi slíbil věrnost myšlence kyselého zelí

Čas pokročil , vzorky zelí byly vzorně nachystány a očíslovány, porota mohla  začít s degustací. Porota tentokrát byla stanovena z výherců z minulých ročníků a těch, kteří se umístnili v popředí našich soutěží.V porotě byli pánové David Petr, Slovák Zdenek, Roubal Karel a dámy paní Baňurová Marcela a Kopečná  Anna.. Neměli  lehký úkol, přece jen je  to nápor, ale naší porotci to zvládli na výbornou.

Na třetím místě se umístnil Jakeš Josef z Hustopečí nad Bečvou, na druhém místě pan  Roubal Karel z Příluk. Vítězství si odnesl Ing. Šulák Miroslav z Valašského Meziříčí.

Samozřejmě , ani letos jsme nezapomněli na soutěž. Z časových důvodů byla jedna a to v tradičním  krátí zelí do nádob na čas. Po krátkém váhání, se přihlásily tři dámy a dva pánové.Bylo to velmi zajímavé, s jakým elánem se soutěžící pustili do soutěže.Jedna ze soutěžících se sice lehce řízla nožem a ze soutěže odstoupila, ale soutěžilo se dál. S výsledným časem 110 vteřin vyhrála  pani Paprskářová Marie ze Lhoty u Choryně. Tato dáma již vyhrála krátí zelí po třetí.

Tímto byl stanovený program vyčerpán a všichni jme si   mohli oddychnout a bavit se. A taky že ano, poslední  hosté odcházeli  o půl šesté ráno. K tanci a poslechu nám hrála hudební skupina Gaspary a všem se její  produkce líbila. Co říct závěrem. Shodli jsme se , že letošní 15. ročník byl  nejúspěšnější ze všech ročníků. Všechno klaplo na jedničku a lidé odcházeli spokojeni a příště přijdou určitě  zase. Popřál bych všem pevné zdraví a na  šestnáctém ročníku   Degustace zelí v Choryni nashledanou.

 

Pro internetové stránky obecního úřadu  sestavil a napsal   zelový král  Halašta Ivan