16. ROČNÍK DEGUSTACE ZELÍ V CHORYNI
13. února 2009

    Dne 13 února 2009, se v Choryni uskutečnil již 16. ročník Degustace kyselého zelí. Organizátoři, tj. Vitamínový výbor, opět nic nenechal na náhodě a již celý leden  na  přípravě této akce pracoval. Chceme, ať každý další ročník je jiný a vylepšený, aby se našim hostům u nás na zelí líbilo. Tentokrát jsme  měli hodně práce  s vymyšlením a  sestavením programů, aby se návštěvníci dobře bavili a nenudili se. Počítali jsme s rekordním počtem vzorků a to se i potvrdilo.

    Největší vrásky nám však paradoxně  dělá velký zájem o účast na degustaci. Kulturní dům nelze nafouknout. Tentokrát  bylo na zelí 280 účastníku, /absolutní rekord/, kteří přinesli  rekordních  83 vzorků zelí. Museli jsme  nachystat pro tolik lidí místa v  kulturáku, pomohla nám i sousední obec Kladeruby,která nám zapůjčila chybějící stoličky, dále naše dobroty , ať už to byly vepřové speciality od pana Podmola a Málka,  náš kuchař Pepa Janošec navařil segedínský guláš, pravou zelňačku, upekl domácí sekanou a nelze opomenout  krásné obložené mísy od naší paní Jiřinky Podmolové a její družiny.I když se jedná o soutěž domácího kyselého zelí, vždy myslíme na kvalitní občerstvení naších hostů, aby odcházeli spokojeni. Zelové koláčky od paní Elišky Máchové, taky už patří neodmyslitelně k naší akci. Letos jich pro nás napekla 350. Byla také připravena bohatá tombola ,  o jejíž   bezchybný průběh  se  staral Zdena Slovák se svým nový asistentem Pavlem Jiříčkem. Kulturák vzorně vyzdobily Magda Vavříková a Mirka Hašová, všem se to líbilo.

    V 17:15 hod. jsme zahájili  naše klání hymnou, kterou pro nás složila jedna z naše kamarádka Jiřinka z Hustopeč.  Potom  se ujal slova zelový král,  přivítal hosty na zelí a podrobně vzpomněl historii zelí v Choryni,  kdy a jak to v tom roce 1994 začalo a oficiálně Degustaci zelí zahájil.
Poté předal slovo  nové moderátorce Janě Žočkové, která  přečtením básně „Zelí – krok za krokem ,“ humorně  samozřejmě o nás o organizátorech , se znamenitě uvedla do nové funkce a řízení celé akce. Degustace zelí byla rozdělena na tři části a v přestávkách nás opět pobavily s novým programem sestry Hrabovské, Také  letos byl přibrán a pasován nový člen Vitamínového výboru Petr Štec z Choryně, zvaný  „Fernet“.

    Porota to letos vůbec neměla lehké, tolik vzorků ještě v Choryni nebylo. Byla  ve složení: Vedoucí poroty Petr David, Pavel Štainer, Tomáš Frank, Svaťa Pečenka a Slavoj Haška.
Vitaminový výbor 16. ročník pracoval ve složení: Halašta Ivan, Žočková Jana, Pavlín Josef, Slovák Zdena, Janošec Josef, Vavříková Magda, Hašová Mirka, Zdráhal Emil, Jiříček Pavel, nový člen Štec Pavel, Barbořík Tomáš a Milan Šnejdrla.

Letos měl nejlepší zelí  pan  Weber Zdeněk z Hranic,
 
na druhém místě byla Ondričková Marta ze Lhoty u Choryně  a na třetím místě se umístil  Žoček  Martin ze Lhotky nad Bečvou.  Vítězi gratulujeme.

Soutěž v pojídání 10 koláčku na čas vyhrál v čase 6:45 min.  pan Strnad Petr z Val. Meziříčí,
na druhém místě byl v čase 7:11 min. pan Baroch Dalibor a třetí místo obsadil Krejčí Karel v čase 9 min. Je to zajímavá soutěž pro jedlíky . Při pojídání se nesmí sousta zapíjet.

Soutěž v krátí zelí do nádob s patřičnými ingrediencemi  vyhrála paní  Kelarová Vlaďka z Krhové, na druhém místě  byla paní Kneblová Jana  a na třetím místě skončila paní Oravová Dagmar. V soutěži byla ještě jedna dáma a jen jeden muž.

Závěrem chci poděkovat Vitamínovému výboru za přístup a práci při zajišťování 16. ročníku. Bez jejích  obětavosti  by se tato mega-akce nemohla uskutečnit. Vše dělají ve svém volném čase a  před akcí si vybírají  tři dny dovolené. Takový sehraný  kolektiv nám může závidět nejedna organizace. Dále patří poděkování obecnímu úřadu  za vstřícnost při zajišťování akce, Jiřince Podmolové a dalším  příznivcům našeho zelí. Při staronové hudbě MPM Live  jsme se bavili až do ranních hodin.

                                                          Halašta Ivan
 

Autor těchto zelových  stránek  je sestavil pro oficiální stránky obecního úřadu  Choryně a  nepřeje si, bez jeho souhlasu, používat  je  na soukromé netové stránky