Program Komplexní Evidence Obce
 
software pro obecní a městské úřady
a příspěvkové organizace
atest programu ke stažení >><<
 

---

Quick Support:   https://get.teamviewer.com/trims
 
   Registrace k CSUIS

26. dubna 2010

Registrace se skládá z několika kroků, je nutné aby jste provedli první krok a vyčkali odpovědi z MFČR. V prvním kroku musíte odeslat na MFČR dva soubory, jeden za zodpovědnou osobu, druhý za náhradní zodpovědnou osobu.

Jako vzor si
vytiskněte soubory (raději neukládejte):
  -
CSUIS_Registr_Obec Horni_ZO.pdf             pro zodpovědnou osobu (ZO)
  -
CSUIS_Registr_Obec Horni_NZO.pdf           pro náhradní zodpovědnou osobu (NZO)

Stáhněte a uložte si soubor
CSUIS_Registr_Obec xxxx_ZO.pdf  -  tento soubor musíte vyplnit (na počítači),
  - po vyplnění pro ZO (zodpovědnou osobu) soubor uložte postupem Soubor - Uložit jako - v názvu změníte xxxx na název obce
  - po vyplnění pro NZO (náhradní zodpovědnou osobu) soubor uložte postupem Soubor - Uložit jako - v názvu změníte xxxx na název obce a ZO musíte upravit na NZO.

Budete mít tedy dva soubory nachystané k odeslání na MF: 
  -
CSUIS_Registr_Obec xxxx_ZO.pdf
  - CSUIS_Registr_Obec xxxx_NZO.pdf        ,kde xxxx je název obce

Pomocí Datové schránky (ISDS) odešlete uložený soubor s vyplněným registračním formulářem na Ministerstvo financí ČR.
Registrační formulář odesílejte do datové schránky MFČR nepodepsaný!! Podepsat ho nelze!! Pokud to budete zkoušet, soubor se podpisem poškodí!!
  Kompetenční centrum IISSP: "Technická vyhláška nevyžaduje elektronický podpis registračního formuláře."
Název zprávy v datové schránce je
RF_CSUIS. Identifikátor Datové schránky Ministerstva financí je xzeaauv, v řádku Věc uvést: Registrace ZO/NZO, v řádku K rukám uvést: Kompetenční centrum CSUIS Účetní jednotky, které nemají aktivní datovou schránku, zašlou vyplněný a podepsaný formulář v listinné podobě na adresu Kompetenčního centra IISSP (Ministerstvo financí České republiky, Kompetenční centrum IISSP, Letenská 15, 118 10 Praha 1) a elektronicky na e-mail: registraceZO@mfcr.cz .

Materiály:
Návod na vyplnění registračního formuláře (KÚ Zlín)
Detailní návod postupu k registraci (z MF)

 

 

Copyright Trims spol. s r. o. © 1999-2021